Til toppen

Dårlig vedlikehold gir høyere strømforbruk

- Manglende vedlikehold av en varmepumpe reduserer ytelsen og øker strømforbruket. Det sier Morten Engelsen som er supportansvarlig i Varmepumpeservice, en av landets ledende leverandører av varmepumper.

- Problemet når man ikke rengjør filtrene og innedelen generelt, er at maskinen må bruke mer strøm for å trekke luft inn, og samtidig også trekker mer støv inn i innedelen. Dermed øker strømforbruket og varmepumpen vil også etterhvert avgi mindre varme, sier Engelsen.

Uten vedlikehold vil det legge seg støv på både viftetrommelen, filtrene og kondensatoren i innedelen. Alle disse komponentene må fungere godt for at du skal få maksimal effekt av varmepumpen.

- Er det støv på luftfiltrene, trekkes det inn i viftetrommelen. Etter hvert som et støvlag bygger seg på den, vil varmluften være der, men trommelen vil ikke få kastet luften utover slik den skal, sier Morten Engelsen som mener at man bør gjennomføre en service minst annethvert år.

Problemet når man ikke rengjør filtrene og innedelen generelt, er at maskinen må bruke mer strøm for å trekke luft inn, og samtidig også trekker mer støv inn i innedelen. Dermed øker strømforbruket og varmepumpen vil også etterhvert avgi mindre varme, sier Engelsen.


Hva bør inngå i en service?

 • Rengjøring av innedel, rensing av register (varmeveksler). Rensing av finfilter og evt. bytte av mikro/kullfilter.

 • Rengjøring av utedel og rensing av register (varmeveksler).

 • Teste ytelsen, måle avgitt effekt fra varmepumpen.

 • Kontrollmåling av spenning, strøm og jord.

 • Bytte batterier i fjernkontrollen. Kontroll av alle funksjoner.

 • Kontrollere festing av alle kabler mellom inne- og utedel samt tilførsel.

 • Kontrollere kondensvannslangen.

 • Sjekk av isolering spesielt limskjøter og lignende.

 • Lekkasjekontroll av anlegget og kontroll av at det er tilstrekkelig med arbeidsmedium på anlegget.

 • Visuell sjekk av varmepumpeanlegget

 • Lese av feilkode

(Kilde: varmepumpeinfo.no) 


Spørsmål og svar om service

Ja, dårlig vedlikehold kan redusere levetiden på en varmepumpe med opptil flere år. Støv og skitt i filtere og på kondensatoren i innedelen, vil føre til at kompresoren og viftemotoren må jobbe hardere for at varmepumpen skal avgi den effekten du ønsker. Dette kan redusere levetiden.
Vi anbefaler at du tar service annethvert år. Dette må gjøres av en sertifisert servicemann. I tillegg må du rengjøre filtrene i innedelen selv etter behov. Sjekk gjerne ca annenhver måned om det er nødvendig.
Ja, det kan og bør du. For at varmepumpen skal yte maksimalt og ha lengst mulig levetid, er det viktig at du regelmessig utfører vedlikehold. Innedel: Kontroll og rengjør luftfilteret regelmessig. Rengjøres med en støvsuger og/eller vask filtrene rene i såpevann. Skyll grundig i rent, rennende vann. Vi anbefaler at en rengjør filteret minst hver tredje måned. Utedel: Sjekk at utedelen er fri for løv, beplantning eller snø.
Dårlig vedlikehold gir høyere strømforbruk