Til toppen

Åpenhetsloven

Åpenhetslovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. I tillegg vil loven sikre allmenheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser knyttet til dette. Loven gjelder for større virksomheter som er hjemmehørende i Norge, og som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge. Loven gjelder også for større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge, og som er skattepliktige til Norge etter norsk intern lovgivning.

Varmepumpeservice har som målsetting å tilby et kvalitetsvarer innen varme- og kjøleløsninger til hjemmet. Vi jobber med en internasjonale og nasjonale leverandører, som vi må forsikre oss om at følger menneskerettighetene og legger til rette for gode arbeidsforhold.

Varmepumpeservice er i gang med arbeidet for å etterleve lovverket på en best mulig måte og vil kontinuerlig holde våre leverandører og kunder orientert på vår hjemmeside.

Dersom du har spørsmål angående åpenhetsloven eller annet relatert, kan du sende en e-post til firmapost@varmepumpeservice.no